سناد
سجا
فروش کتاب درسی
کاربران سامانه سناد، چنانچه نیاز به پشتیبانی داشته باشند می توانند به روش زیر اقدام نمایند:
شماره تماس پشتیبانی :
021 - 6498
021 - 66752715
پورتال مركز برنامه ريزي منابع انساني و فناوري اطلاعات
کاربران سامانه سجا، چنانچه نیاز به پشتیبانی داشته باشند می توانند به روش زیر اقدام نمایند :
شماره تماس پشتیبانی :
021 - 6498
021 - 66752715
پورتال اداره كل امور شاهد و ايثارگران ستاد
کاربران سامانه فروش کتاب درسی، چنانچه نیاز به پشتیبانی داشته باشند می توانند به روش زیر اقدام نمایند :
شماره تماس با تیم پشتیبانی در سایت سامانه فروش کتاب های درسی موجود است.
راهنمای سامانه فروش کتاب درسی

سامانه دانش آموزی سناد

این سامانه که به اختصار به نام سناد شناخته شده است از تابستان سال 1390 راه اندازی شده و وظیفه جمع آوری اطلاعات دانش آموزان وزارت آموزش و پرورش و ثبت نام آنها در مدارس کل کشور را به عهده دارد.
این سامانه در سال 1390 با تحت پوشش قراردادن ثبت نام دانش آموزان سراسر کشور در دوره های آموزشی مختلف از پیش دبستان تا پیش دانشگاهی و فنی حرفه ای و کاردانش، برای اولین بار در کشور توانست حدود سیزده میلیون دانش آموز را به صورت متمرکز ثبت نام نماید.
این پروژه برای سال دوم با انجام برخی تغییرات و بهینه سازی ها، از اردیبهشت ماه 1391 اقدام به ثبت نام دانش آموزان برای سال تحصیلی 91-92 نموده و توانسته است منبع اطلاعاتی سیستم های ساماندهی نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش باشد. این سیستم برای سال های 92 و 93 نیز با تحت پوشش قراردادن بسیاری موارد توسعه ای در حوزه فرآیندهای مورد نیاز وزارت آموزش و پرورش به فعالیت خود ادامه می دهد.
سیستم های متعددی به عنوان زیر سیستم های سامانه سناد از جمله سامانه ثبت نام المپیادهای علمی کشور و جشنواره جوان خوارزمی تهیه و تولید شده اند. همچنین سیستم هایی مانند سامانه جامع امور شاهد و ایثارگران ، سامانه فروش و توزیع کتاب های درسی ، پرتال همگام ، سامانه دانش آموزی ، سیستم های دانش آموزی و سیستم های ساماندهی نیروی انسانی (بکفا) از سناد تغذیه اطلاعاتی می شوند.